Aktivnosti programa u Hrvatskoj

Globalni rezultati:

Trenutno dvije organizacije imaju prve rezultate izračuna ugljikovog otiska:

 • Ekonomski fakultet u Rijeci
 • Energetski institut Hrvoje Požar

Ostali krajnji korisnici su u procesu sakupljanja podataka.

EIHP je organizirao posjete u svrhu pružanja tehničke pomoći krajnjim korisnicima prilikom unošenja podataka u Bilan Carbone® model te prilikom njihova izračuna ugljikovog otiska organizacije.

Prezentacije za sve zainteresirane stručnjake u sklopu onsite posjeta pripremljene i isprezentirane su s namjerom upoznavanja s tematikom. Nakon toga je organiziran period za pitanja i odgovore, koji je bio vrlo koristan za krajnje korisnike jer su dobili povratne informacije o modelu, ali i ulaznim podacima.

 

Aktivnosti koje su proveli krajnji korisnici i EIHP:

Predstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci sakupili su gotovo sve potrebne podatke i unijeli većinu u Bilan Carbone® model. Sukladno tome, izračun ugljikovog otiska za spomenutu organizaciju je gotovo završen. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci je razmatrao opseg 1, 2 i 3, što je na početku bilo vrlo zahtjevno, no krajnji rezultati su vrlo obećavajući.

Također, objavljen je članak u lokalnim novinama o odrađenom poslu i projektu, što je vrlo korisno u pogledu projektne diseminacije (http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Ekonomski-fakultet-postao-prva-visokoskolska-ustanova-s-izracunatim-ugljikovim-otiskom).

Predstavnici ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. (Podružnica Robni terminali) inzistirali su na onsite posjetu zbog kompleksnosti njihovih poslovnih aktivnosti, kako bi razumjeli koje su značajne za izračun. Iako su u početnoj fazi sakupljanja podataka, pokazali su zainteresiranost za projekt te spremnost za izračun vlastitog ugljikovog otiska. Podružnica Robni terminali je naročito zainteresirana za projekte energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te imaju stručnjake sa znanjem iz tih područja.

Stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) organizirali su sastanak u svom sjedištu. HZZ je odlučio razmotriti samo opseg 1 i 2 zbog kompleksnosti sakupljanja podataka opsega 3 te nedostatka vremena i znanja o opsegu 3.

Stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) su naročito aktivno u aktivnostima sakupljanja podataka od samog početka projekta. Međutim, ipak im je bila potrebna pomoć zbog opsežnosti Bilan Carbone® modela. Nekoliko ulaznih podataka je bilo potrebno preračunati, ali je većina podataka iz opsega 1, 2 i 3 u slučaju HZJZ-a ubačena u model.

 

Sljedeće organizacije inzistiraju da ostanu aktivne u projektu:

 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci;
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. (Podružnica Robni terminali);
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo;
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje;
 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;
 • EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša;
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu;
 • Končar - Energetski transformatori;
 • Ericsson Nikola Tesla;
 • Hrvatska Lutrija;
 • Valamar Rivijera;

 

Vratite se na glavni izbornik i dobrovoljne programe Clim'Foot projekta.